Strømgade 8A, 1.tv 9800 Hjørring
info@angst-boern-unge.dk Cvr. 43006592

Velkommen til Angst Børn og Unge
Hjørring

Lars Voss Romme

ANGST

Hvad er angst?

Angst kan ramme mennesker i alle aldre. Angstlidelser er den mest almindelige psykiske lidelse hos børn og unge, og for omkring 1 ud af 10 børn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling.
En del børn med angst vokser fra angsten med alderen eller får positive oplevelser, der kan hjælpe dem med at overkomme angsten. Nogle børn med angst vil imidlertid fortsætte med at blive begrænset i deres livsudfoldelse gennem hele livet.

Hvad kendetegner angste børn?

-De kan være ekstremt velopdragne i skolen og sammen med andre (men ikke nødvendigvis hjemme).
-De kan stille mange unødvendige spørgsmål og kræve konstant beroligelse.
-De kan komme ude af balance, hvis de laver fejl, eller hvis der sker forandringer i rutinen.
-De kan være enspændere og kun have lyst til at være sammen med få mennesker, de er trygge ved (som kan være ældre eller yngre end dem selv).
-De svarer måske sjældent på spørgsmål eller siger måske sjældent noget af sig selv.
-De kan blive syge, når de skal præstere noget i skolen.
-De ønsker måske ikke at deltage i sociale aktiviteter, som f.eks. andre børns fødselsdage.
-De kan klynge sig til forælderen i situationer uden for hjemmet.
-De kan være bekymret for at ”slemme” ting skal ske.
-De kan være bekymret for at gå i skole efter ferier eller måske efter en weekend.
-De undgår eller undviger vanskelige eller uvante situationer, f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syg.
-De kan miste fatningen, hvis en nær ven ikke er i skole.
-De kan ofte stille spørgsmål af typen: ”Hvad nu hvis?”
-De kan være perfektionistiske, f.eks. ved at bruge overdrevent lang tid på lektier.
-De kan have svært ved at sove, tage lang tid om at falde i søvn eller vågne i løbet af natten og have brug for trøst fra forældrene (evt. insistere på at sove i forældrenes soveværelse).
-De kan jævnligt have hovedpine eller mavepine.
-De kan være diskuterende, især i forsøget på at undgå en frygtet situation.
-De kan være pessimistiske og have let ved at komme i tanke om ting, der kan gå galt i enhver situation.

Hvornår skal man søge hjælp?

Angst er en normal følelse, som almindeligvis hjælper os til at undgå farer eller til at yde vores bedste i pressede situationer. Korte perioder med angst er almindelige hos børn. Hvis barnet derimod oplever mere vedvarende angst i en sådan grad, at det går ud over barnets livsglæde og livskvalitet eller hæmmer barnets evne til at fungere i hverdagen, kan det være relevant at søge hjælp.
Om angst kan betragtes som et problem afhænger af:
-Graden af angsten
-Hvor vedholdende den er
-Om angsten er alderssvarende
-I hvilken grad angsten påvirker barnets livsglæde og daglige aktiviteter